>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 <<<

 

 

เกี่ยวกับองค์กร 

หน่วยงานในสังกัด 

คำรับรอง สชป.6 

รายงานคำรับรองฯ 

ติดต่อเรา 

ผังเว็บไซต์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

English Version 

คำสั่ง - หนังสือเวียน

   > คำสั่งกระทรวงฯ

  > คำสั่งกรมฯ

  > คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน สชป.6

  > สมุดโทรศัพท์

  > แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

หน่วยงานในสังกัด 

 > ส่วนกลาง

  > ส่วนภูมิภาค

รายงานสถานะการณ์น้ำ 

  > รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศไทย

  > รายงานสถานการณ์น้ำในเขต สชป.6

  > ข้อมูลน้ำในเขื่อน

  > ข้อมูลน้ำภาคอีสาน

  > ผังติดตามสถานการณ์น้ำชี

  > กราฟอัตราการไหลแม่น้ำชี

  > ข้อมูลลุ่มน้ำชี

  > แผนภูมิปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

  > ข้อมูลการควบคุมเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชี

  > กราฟแสดงระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

  > กราฟแสดงระดับน้ำเขื่อนลำปาว

  > กราฟแสดงระดับน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์

  > น้ำฝน น้ำท่า ในลุ่มน้ำชี

  > รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

  > รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

  > น้ำฝนรายวัน

  > น้ำฝนสะสม

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

  > กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  > ฝนหลวงและการบินเกษตร 

  > คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

  > KM-RID

  > กรมอุตุนิยมวิทยา

  > สำนักงบประมาณ

  > สำนักงาน ก.พ.

  > ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 Banner

ข่าว สชป.6

Facebook ประชาสัมพันธ์ สชป.6

โครงการพระราดำริ 

KM Rid6

วาราสาร สชป.6

 

122934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
35
133
72326
98
1776
122934

Your IP: 3.239.192.241
Server Time: 2021-03-01 20:18:22