>>> กรมชลฯขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ <<< >>> กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานชลประทานใกล้บ้าน <<<

 

 

เกี่ยวกับองค์กร 

หน่วยงานในสังกัด 

คำรับรอง สชป.6 

รายงานคำรับรองฯ 

ติดต่อเรา 

ผังเว็บไซต์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

English Version 

หนังสือเวียน กระทรวง 

> คำสั่งกระทรวงฯ

> คำสั่งกรมฯ

> หนังสือเวียน สชป.6

> สารสนเทศภายในกรมฯ

> สมุดโทรศัพท์

หน่วยงานในสังกัด 

> ส่วนกลาง

> ส่วนภูมิภาค

รายงานสถานะการณ์น้ำ 

> ข้อมูลน้ำในเขื่อน

> ข้อมูลน้ำฝน/น้ำท่าในลำน้ำ

> ข้อมูลลุ่มน้ำชี

> ข้อมูลน้ำภาคอีสาน

> ข้อมูลการควบคุมเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชี

> สรุปสถาณการณ์น้ำ

รายงานการเพาะปลูก

> รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

> รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน

> รายงานเครื่องสูบน้ำ

Link ที่เกี่ยวข้อง 

> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

> สำนักงานติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ

> ฝนหลวง 

> คลังข้อมูลสภาพน้ำ

> ศูนย์ประมวลฯสถาณการณ์น้ำ

> กรมอุตุนิยมวิทยา

> ศูนย์อุทกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

> สำนักงบประมาณ

> สำนักงาน ก.พ.

 

วารสารข่าวชลประทาน 

โครงการพระราดำริ 

Facebook ประชาสัมพันธ์ สชป.6

Agri map

KM Rid6

 

นายปรีชา จานทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6


050930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
14
157
558
704
226
50930

Your IP: 54.167.152.177
Server Time: 2017-03-24 04:28:43