>>> กรมชลฯขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ <<< >>> กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานชลประทานใกล้บ้าน <<<

รายนามนายช่างชลประทาน ภาคตอน.ตอนบน

1. นายผล จักรแก้ว
   11 ก.ค. 2516 – 31 มี.ค. 2518

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4

1. นายผล จักรแก้ว
  1 เม.ย. 2518 – 31 ธ.ค. 2519

2. นายสันต์ รัตนะวิศ
  1 ม.ค. 2520 – 30 ก.ย. 2524

3. นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์
 1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2526

4. นายสกุลวัฒน์ จันทโรบล
 1 ต.ค. 2526 – 1 ต.ค. 2528

5. นายประทิน วัฏฏางกูร
 2 ต.ค. 2528 – 14 ก.ค. 2529

6. นายสมหมาย สุขเมฆ
 15 ก.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2535

7. นายชัช สาริกะภูติ
 1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2537

8. นายอาคม อิศรางกูล ณ อยุธยา
 1 ต.ค. 2537 – 24 ก.พ. 2551

9. นายปรีชา นาคธรณินทร์
 3 ต.ค. 2539 – 24 ก.พ. 2541

รายนามผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4

1. นายปรีชา นาคธรณินทร์
 25 ก.พ. 2541 – 30 ก.ย. 2545

2. นายละเอียด สายน้ำเขียว (รก.)
 1 ต.ค. 2545 – 6 พ.ย. 2545

3. นายวีระ วงศ์แสงนาค (รก.)
 7 พ.ย. 2545 – 8 ม.ค. 2546

รายนามผู้อำนวนการสำนักชลประทานที่ 6

1. นายกมล เปี่ยมไพศาล
9 ม.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2550

2. นายจรูญ พจน์สุนทร (รก.)
1 ต.ค. 2550 – 13 พ.ย. 2550

3. นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
 14 พ.ย. 2550 – 30 ก.ย. 2552

4. นายสดม อินทะแสน (รก.)
1 ต.ค. 2552 – 8 พ.ย. 2552

5. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
9 พ.ย. 2552 – 8 ต.ค. 2553

6. นายสุพัตร วัฒยุ
9 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554

7. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม (รก.)
1 ต.ค. 2554 – 27 ธ.ค. 2554

8. นายนิรันดร์ นาคทับทิม
28 ธ.ค. 2554 – 11 ต.ค. 2555

9. นายปรีชา จานทอง
12 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน

 

นายปรีชา จานทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6


050933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
14
160
558
707
226
50933

Your IP: 54.167.152.177
Server Time: 2017-03-24 04:29:35